724

TÜRKÇE ENGLISH

Uzay Kafes ve Jeodezik Kubbe Sistemleri

Uzay Kafes Sistemi Nedir?

Uzay kafes sistemler, doğru eksenli çubuklar ile bunların birleştiği mafsallı düğüm noktalarından oluşan üç boyutlu taşıyıcı sistemlerdir. Çok büyük açıklıkları örtmek için düzenlenen, bütün elemanları birbirine bağlı bu sistemler her doğrultuda bir bütün olarak çalışan ‘üç boyutlu kafes’ şeklinde de tanımlanır. Bu sistemlerde kullanılan malzemeler son derece hafif olup malzeme tüketimi ile kullanılan hacim arasında oldukça uygun bir oran bulunmaktadır.

Jeodezik Kubbe Yapılar

Bütün yönlerde eğriliğe sahip olan uzay kafes sistemlerine,kubbe kafes sistemleri denir. Kubbeyi oluşturan çubuk ların birleşim şekillerine göre,birçok sınıf a ayrılarak isimlendirilirler..Örnek:Kaburga, Schwedler, Lamella, Jeodezik, vs...

Yapım ve imalat şekline göre de;  Monolitik, Dilimli, ve Jeodezik olarak  uygulamalar ı vardır.

Geometrik yapılarından dolayı, üzerine etkiyen yük bütün yüzeylere eşit dağıldığından, malzeme çeşitliliği olmadan az malzeme ile çok alan kapatmak mümkündür.

Jeodezik kubbe yapılar,deprem ve fırtınalara karşı son derece dayanıklı ve sağlam yapılardır..Ayrıca diğer klasik düz duvarlı yapılara göre,,%30--35 daha az enerji kullandığından,daha tasarruflu yapılardır..


Düz yüzeyli ve kubbe,Uzay Kafes Sistemlerin Kullanım Alanları

Endüstri yapıları,
Spor salonları,
Yüzme havuzları,
Kongre ve fuar merkezleri,
Sergi ve müze binaları,
Sinema ve tiyatro salonları,
Gösteri merkezleri, Hava Limanları,
Çok büyük açıkların geçileceği stadyumlar, Hangarlar..